Decydującym czynnikiem, który decyduje o tym czy wyjeżdżać celem poszukiwania pracy do obcego kraju czy też nie, są względy finansowe. Pomimo poprawy sytuacji gospodarczej w naszym kraju na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, zarobki jednak wciąż dla wielu ludzi nie są zbyt korzystne. Przytaczając przykład – hydraulik wykonujący pracę w takim samym