Drukarki fiskalne są urządzeniami wykonującymi pracę w różnych komputerowych systemach sprzedaży. Są one bardzo niezbędnymi urządzeniami wykorzystywanymi do ewidencjonowania sprzedaży w każdym przedsiębiorstwie zarówno usługowym jak i handlowym. Wykonują one swoją pracę współdziałając z różnymi programami sklepowo-magazynowymi przy rejestracji sprzedaży i wystawianiu paragonu fiskalnego. Drukarka taka ewidencjonuje przychody uzyskiwane przez przedsiębiorstwo w ramach sprzedaży detalicznej. Dzięki temu można naliczyć i odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy oraz VAT. Zgodnie z wymogami prawa wszystkie drukarki fiskalne muszą mieć homologację. Homologacja jest to pozwolenie wydane przez organy skarbowe do wykorzystywania danej drukarki fiskalnej do ewidencji wspomnianych wyżej podatków na terenie Polski. Za błędy powstałe przy naliczaniu podatku drukarką fiskalną bez homologacji ponosi podatnik.lub przedsiębiorstwo pobierające podatek. Drukarki te mogą być wykorzystywane do zapisywania sprzedaży nie tylko stacjonarnej, ale także mobilnej. Drukarki te umożliwiają ewidencjonowanie sprzedaży ruchomej dokonywanej przy wykorzystaniu palmtopa lub laptopa.

Terminale płatnicze są to urządzenia ułatwiające nam przede wszystkim różne rozliczenia bezgotówkowe. Najważniejszą funkcją terminala płatniczego jest dokonywanie przez nas bezgotówkowej zapłaty za zakupione przez nas towary. Płatność ta realizowana jest zbliżeniowo do kwoty 100 złotych lub po podaniu kodu PIN. Czasami przy zapłacie zbliżeniowej Bank domaga się od nas podania kodu PIN. Następną funkcją terminali płatniczych jest usługa cashback polegająca na wypłaceniu gotówki. Ja czasami korzystam z tej usługi przy zakupach w jednym z dyskontów. Dzięki terminalowi płatniczemu można szybko i wygodnie doładować telefon: jest to usługa Pre-paid. Inna funkcja tych terminali to: ułatwienie w zapłatach rachunków. Aby dokonać zapłaty rachunków w innej walucie możemy skorzystać z usługi terminala płatniczego: DCC. Są jeszcze inne funkcje terminala płatniczego: Programy sprzedażowe, Programy lojalnościowe, Napiwek oraz logo na wydruku. Podstawowe rodzaje terminali płatniczych są to terminal stacjonarny, oraz terminal mobilny. Są także oferowane na rynkach terminal aplikacyjny, oraz terminal płatniczy mPOS

Kto musi stosować kasy fiskalne określa Art. 111 Ustawy o podatku od towarów i usług. Korzystać z tej kasy do rejestracji podatku muszą przedsiębiorcy sprzedający swoje towary i usługi rolnikom ryczałtowym, oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Obowiązek nie dotyczy przedsiębiorstw, które sprzedają swoje usługi lub towary organom administracji państwowej, samorządowej, oraz organizacjom i firmom. W ustawie o podatku o towarów i usług są zapisane różne zwolnienia. Kasa fiskalna musi być prowadzona między innymi w firmach zajmujących się:

1) sprzedażą gazu płynnego,
2) przewozami pasażerskimi i samochodowymi,
3) przewozami taksówkarskimi,
4) sprzedażą silników spalinowych tłokowych (jak w motocyklach),
5) sprzedażą sprzętu telewizyjnego, telekomunikacyjnego, oraz radiowego (z wyłączeniami),
6) sprzedażą sprzętu fotograficznego (wyłączeniami),
7) sprzedażą wyrobów tytoniowych i alkoholowych (z wyłączeniami).
Takich zastrzeżeń kiedy firma musi prowadzić kasę fiskalną jest bardzo dużo.