Szeroka gamma dostępnych na rynku produktów kredytowych sprawia, że ludzie coraz chętniej sięgają po takie rozwiązania. Trzeba przyznać, że dobry kredyt jest w stanie zażegnać przejściowe problemy finansowe każdego Polaka. Bardzo ważne jest jednak, aby dokładnie sprawdzić parametry danej oferty. Zdecydowanie najlepsze rozwiązania to te, które dostosowane są w pełni do indywidualnych potrzeb danej osoby. Dlatego jeszcze przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania warto jest sprawdzić, czy w pełni odpowiada ono naszym potrzebom.

Dużym uznaniem na rynku cieszy się kredyt konsolidacyjny. Jest to rodzaj zobowiązania finansowego, w którym wiele należności konsoliduje się w jedno. Jest to bardzo dogodne rozwiązanie, bowiem kredytobiorca od momentu zaciągnięcia zobowiązania spłaca tylko jedną ratę. Tym samym nie jest konieczne śledzenie terminów spłat poszczególnych należności. Ponadto możliwe jest dostosowanie długości okresu kredytowania do własnych potrzeb. Przy zobowiązaniach tego typu – ze względu na znaczną wysokość zobowiązania – przeważnie konieczne jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości bądź skorzystanie z dodatkowego zabezpieczenia, na przykład poprzez wykupienie specjalnego ubezpieczenia kredytu. Dobrym rozwiązaniem może okazać się również ustanowienie zastawu rejestrowego – w przypadku, gdy kredytobiorca posiada rzeczy ruchome o znacznej wartości.

Z kolei kredyt na samochód jest zobowiązaniem celowym, z którego środki przeznaczane są na zakup nowego lub używanego pojazdu. W tym przypadku kredytobiorca zobowiązany jest do wydatkowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzyskać dodatkowe środki, które będzie można przeznaczyć na cel dowolnie obrany. Bardzo często przy zobowiązaniach tego typu nabiera znaczenia możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego na nowo zakupionym samochodzie. W tym celu niezbędne jest wpisanie cesji na karcie rejestrowej pojazdu. W zależności od wartości samochodu, może okazać się konieczne skorzystanie z innych sposobów zabezpieczenia. Dobrym rozwiązaniem wydaje się również dysponowanie wkładem własnym, bowiem w takiej sytuacji kredytobiorca może liczyć na bardzo korzystne warunki kredytowania.

Kredyt dla firm jest produktem finansowym przeznaczonym dla przedsiębiorców. W zależności od stażu firmy na danym rynku produktów bądź usług, możliwe jest uzyskanie licznych preferencji, dzięki którym spłata zobowiązania nie będzie wiązała się z nadmiernymi uciążliwościami. Rodzajem kredytu tego typu jest kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Procedura ubiegania się o taki produkt jest jednak dużo bardziej skomplikowana, dlatego większość osób korzysta z możliwości pozyskania środków finansowych na kilka miesięcy po założeniu firmy. W takiej sytuacji bank bada księgi rachunkowe i sprawdza, jakie możliwości i potencjał kryją się w danym przedsięwzięciu. Duże znaczenie ma fakt, że zabezpieczenie zobowiązania tego typu zwykle następuje na mieniu nabytym na rzecz firmy.